เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงสีตำลึง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงสีตำลึง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพัฒนาสามัคคี บ้านกุดแฮดสามัคคี หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็นและแบบลากจูง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ประกอบด้วย 1. แบบรถเข็น 2.แบบลากจูง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed โครงการขุดลอกลำห้วยแล้ง หมู่ที่ 4 บ้านกุดแฮด ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านหนองสองหาง หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 206
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดแฮดสามัคคี หมู่ที่ 7 - บ้านนาขาม หมู่ที่ 15 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 212
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1