เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
account_box กองช่าง
นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 09 8867 6798
นายธณศักดิ์ กาญจนเกตุ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0834509134
นายมาโนช ฆารพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0847107159,062448395
นายสุขดุสิต โททุมพล
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0621411004
นายธงชัย โถคำนาม
พนักงานขับรถ