เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 042-784178 เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)

บริการข้อมูล
account_box กองช่าง
นายบูญเพ็ง ฮังกาสี
ปลัดเทศบาลตำบลกุดแฮด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084531701
นายบูญเพ็ง ฮังกาสี
ปลัดเทศบาลตำบลกุดแฮด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084531701
นายธณศักดิ์ กาญจนเกตุ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0834509134
นายธณศักดิ์ กาญจนเกตุ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0834509134
นายมาโนช ฆารพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0847107159,062448395
นายมาโนช ฆารพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0847107159,062448395
นายสุขดุสิต โททุมพล
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0621411004
นายสุขดุสิต โททุมพล
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0621411004
นายธงชัย โถคำนาม
พนักงานขับรถ
นายธงชัย โถคำนาม
พนักงานขับรถ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 52