messager
 
เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
account_box สภาเทศบาล
นายประยงค์ ข่วงทิพย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด
โทร : 08-9279-0066
นายสมพร ศรีมุกดา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด
โทร : 0981940753
นายทวีศักดิ์ มหาหิงส์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1
โทร : 0935218597
นายทองสุข กุดวงค์แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1
โทร : 0849524626
นางสาวกฤษณา ไฝชอบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1
โทร : 0878587730
นายบัวไร คารภูมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1
โทร : 0892737739
นายทองพูล โคงัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 1
นายปราเรียน ศรีมุกดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2
โทร : 0981062008
นายนิธงชัย พรมศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2
โทร : 0936368447
นายพรไชย ศรีมุกดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2
โทร : 0611480923
นายสมคิด อิงเอนุ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2
โทร : 0854668848
นายเกียรติก้อง จำวงค์ลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด เขต 2
โทร : 0651138672