เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2565 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ “บริการด้วยใจรับใช้ประชาชน” ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file แผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกุดแฮด ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ส่งโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพทต.กุดแฮด ประจำปีงบประมาณ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลกุดแฮด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file กิจกรรมการให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลคนพิการเทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file แผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกุดแฮดปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
photo ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง ระเบียบการสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
photo ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file ทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
photo โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เทศบาลตำบลกุดแฮด ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
1 - 20 (ทั้งหมด 61 รายการ) 1 2 3 4