เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ “บริการด้วยใจรับใช้ประชาชน” ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file แผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกุดแฮด ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ส่งโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพทต.กุดแฮด ประจำปีงบประมาณ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file แผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกุดแฮดปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
photo ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง ระเบียบการสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
photo ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file ทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
photo โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เทศบาลตำบลกุดแฮด ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานบริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file การประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลกุดแฮด ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลกุดแฮดเพิ่มเติมฉบับ ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
1 - 20 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3