messager
 
เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
การปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น[2 พฤษภาคม 2567]
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ปี 2567[13 เมษายน 2567]
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2567[10 เมษายน 2567]
การประชุมเตรียมความพร้อมในการตั้งจุดตรวจเทศกาลสงกรานต์[4 เมษายน 2567]
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์...[26 มีนาคม 2567]
พิธีชุมนุมสวนสนาม เนื่องในวัน อปพร.[22 มีนาคม 2567]
การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกุดแฮด[21 มีนาคม 2567]
การฝึกอบรมอปพร.(หลักสูตรจัดตั้ง) ปี 2567[15 มีนาคม 2567]
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น[28 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกุดบาก[21 กุมภาพันธ์ 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 - 10 (ทั้งหมด 201 รายการ)