เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง รับสมุครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
find_in_page ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift policy 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
find_in_page ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพัฒนาสามัคคี บ้านกุดแฮดสามมัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายพัฒนาสามัคคี บ้านกุดแฮดสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประกาศร่างประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 14 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 14 เครื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดบาก หมู่ที่ 1 ถึงบ้านนาขาม หมู่ที่ 15 เทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม)งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

folder คำสั่งเทศบาลตำบลกุดแฮด