messager
 
เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สปก.สน.07103 สายบ้านทรายแก้ว-บ้านงิ้ว
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงสีตำลึง บ้านกุดแฮดสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพัฒนาสามัคคี บ้านกุดแฮดสามมัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายพัฒนาสามัคคี บ้านกุดแฮดสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศร่างประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 14 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 14 เครื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
ประกาศร่างประกวดราคาและเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดบากหมู่ที่ 1 - บ้านนาขามหมู่ที่ 15 เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดบาก หมู่ที่ 1 ถึงบ้านนาขาม หมู่ที่ 15 เทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสงทอง หมู่ที่ 2 บ้านกุดบาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลกุดแฮด หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา บ้านกุดแฮด หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลกุดแฮด หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล สายดอนปู่ตา หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
1 - 20 (ทั้งหมด 139 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7