เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 042-784178 เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)

บริการข้อมูล
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา บ้านกุดแฮด หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลกุดแฮด หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล สายดอนปู่ตา หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลกุดแฮด หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สปก.สน 07102 บ้านบัว-บึงกุดบาก poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน สปก.สาย สน 07102 บ้านบัว-บึงกุดบาก (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน สปก.สาย สน.07102 บ้านบัว-บึงกุดบาก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.สายปรารถนา ม.10 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปรารถนา หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปรารถนา ม.10 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หลังศูนย์อินแปง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 3/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปรารถนา หมู่ที่ 10 เลขที่ 4/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศูนย์อินแปง หมู่ที่ 8เลขที่ 3/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
1 - 20 (ทั้งหมด 128 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 9