เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสงทอง หมู่ที่ 2 บ้านกุดบาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลกุดแฮด หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา บ้านกุดแฮด หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลกุดแฮด หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล สายดอนปู่ตา หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สปก.สน 07102 บ้านบัว-บึงกุดบาก poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน สปก.สาย สน 07102 บ้านบัว-บึงกุดบาก (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน สปก.สาย สน.07102 บ้านบัว-บึงกุดบาก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.สายปรารถนา ม.10 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปรารถนา หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หลังศูนย์อินแปง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปรารถนา ม.10 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 3/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศูนย์อินแปง หมู่ที่ 8เลขที่ 3/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
1 - 20 (ทั้งหมด 129 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7