messager
 
เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
info_outline ข้อมูลหน่วยงาน
ภาพหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา -ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2540 -ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบากเป็นเทศบาลตำบลกุดแฮด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 อาณาเขตการปกครอง -มีพื้นที่ 35 ตร./ กม. หรือประมาณ 84,375 ไร่ มี 8 หมู่บ้าน ประชาชน 5,932 คน -อาณาเขตบางส่วนติดต่อกับเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์