เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงโรงย้อมคราม หมู่ที่ 9 บ้านกุดแฮด ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 13.00 เมตร พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่าง 102.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกุดแฮด เลขที่ 035/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง เทศบาลตำบลกุดแฮด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สปก.สน.07218 สายเชื่อมถนน-บ้านบัว หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกุดแฮด เลขที่ 027/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข หมู่ที่ 7 บ้านกุดแฮดสามัคคี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกุดแฮดเลขที่ 033/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสามิตร หมู่ที่ 8 บ้านบัว ขนาดกว้าง 0.40 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 50.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกุดแฮด เลขที่ 039/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสามิตร หมู่ที่ 8 บ้านบัว ขนาดกว้าง 0.40 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 50.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกุดแฮด เลขที่ 003/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้าน สท.ประยงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง เทศบาลตำบลกุดแฮด จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง เทศบาลตำบลกุดแฮด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางล้อหน้ารถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 12.4-24 นิ้ว จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ใช้ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลกุดแฮด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อเครื่องปั้มน้ำ แบบจุ่มใต้น้ำ ปั้มบาดาล (Submersible Pump) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ LED ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์ (W) จำนวน ๗๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ LED ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์ (W) จำนวน ๗๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี รสจืด ให้กับโรงเรียน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง ประจำเดือน กันยายน 2566 ( ปิดเทอม) ประจำปีการศึกษาที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ LED ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์ (W) จำนวน ๗๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ของเทศบาลตำบลกุดแฮด หมายเลขทะเบียน กง 9760 สกลนคร เลขครุภัณฑ์ 001-54-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ เบนซิน 2 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา เทศบาลตำบลกุดแฮด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 150 วัตต์ หรือมากกว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลกุดแฮด จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อเครื่องเคลือบบัตร ขนาด เอ4 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงสีตำลึง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบขาตั้ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อจัดซื้อนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซี.ซี. รสจืด ให้กับโรงเรียน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมภายในอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกุดแฮด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมภายในอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกุดแฮด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพัฒนาสามัคคี บ้านกุดแฮดสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอาศัยเนื่องจากวาตภัย จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดแฮด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง เทศบาลตำบลกุดแฮด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลกุดแฮด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (Inverter) ขนาด 48,000 BTU จำนวน 14 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ขนาด 200 ซี.ซี.รสจืดให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลกุดแฮด จำนวน 5 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำพระ หมู่ที่ 10 บ้านบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผาสุก หมู่ที่ 5 บ้านบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากุดเกวียน หมู่ที่ 4 บ้านกุดแฮด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายประชาอาสา หมู่ที่ 4 บ้านกุดแฮด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดแฮด 1.พัดลมตั้งพื้น จำนวน 5 ตัว 2.พัดลมติดผนัง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อตู้เย็นขนาด ไม่ต่ำกว่า 9 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อเต้นท์พับ สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดแฮด จำนวน 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดแฮด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
1 - 50 (ทั้งหมด 243 รายการ) 1 2 3 4 5