เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 042-784178 เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)

บริการข้อมูล
image กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมร่วมรื้อถอนและทำความสะอาดบ้านผู้ประสบอัคคีภัย (8 ภาพ)
ผู้โพส : admin
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (11 ภาพ)
ผู้โพส : admin
กิจกรรมการปลูกป่าเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (6 ภาพ)
ผู้โพส : admin
โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม (6 ภาพ)
ผู้โพส : admin
โครงการธรรมสัญจรคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561 (7 ภาพ)
ผู้โพส : admin
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 (8 ภาพ)
ผู้โพส : admin
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ วัดศรีจัทราราม บ้านกุดแฮดสามัคคี (9 ภาพ)
ผู้โพส : admin
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุเสาวรีย์ ร.5 (4 ภาพ)
ผู้โพส : admin
รับมอบโล่รางวัล ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้นแบบ (7 ภาพ)
ผู้โพส : admin
กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ในปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ในปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ (11 ภาพ)
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 92