เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
image กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
การปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา [2 กันยายน 2564]
กิจกรรมการทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา [25 กรกฎาคม 2564]
การประชุมการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดแฮด [16 กรกฎาคม 2564]
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ [11 กรกฎาคม 2564]
การประชุมการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว [4 กรกฎาคม 2564]
การประชุมการบริหารงานศูนย์อบรมเด็กในวัดบ้านหนองสองหาง [2 กรกฎาคม 2564]
กิจกรรมร่วมรื้อถอนและทำความสะอาดบ้านผู้ประสบอัคคีภัย (8 ภาพ)
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (11 ภาพ)
กิจกรรมการปลูกป่าเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (6 ภาพ)
โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม (6 ภาพ)
1 - 10 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2 3 4