messager
 
เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลกุดแฮด ทั้งนี้ เทศบาลตำบลกุดแฮด จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2566
ผู้โพส : admin