messager
 
เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
toys ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ผัก ผลไม้ท้องถิ่น
ชื่อสินค้า : ผัก ผลไม้ท้องถิ่น ประเภทสินค้า : สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก คำอธิบายลักษณะ มีผักสวนครัว พืชสวน ผักพื้นบ้านจำหน่ายตามฤดูกาลของผัก ผลไม้ชนิดนั้นๆ เด่น : เรื่องราว/ที่มา/Story : การร่วมกลุ่ม ของสมาชิกเครือข่ายอินแปง ที่ปลูกผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ
ผัก ผลไม้ท้องถิ่น