เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
find_in_page การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
find_in_page การประเมินผลการปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1