เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 รอบที่ 1 ห้วงเดือนเมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ห้วงเดือนตุลาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ห้วงเดือนเมษายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 ห้วงเดือนเมษายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1