เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 042-784178 เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)

บริการข้อมูล
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน/041 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (เมษายน 2562 – กันยายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท.(รอบ12เดือน ปี 60 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน(รอบ12เดือน ปี 60 ) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file แบบรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. สังกัด เทศบาลตําบลกุดแฮด ตําบลกุดบาก อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 83