messager
 
เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบประจำปี2566
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2565 e-plan NACC poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
e-planNACC ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน/041 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (เมษายน 2562 – กันยายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1