เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 042-784178 เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)

บริการข้อมูล
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการตามภารกิจเทศบาลตบลกุดแฮด ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file บันทึกสถิติผู้มารับบริการ ครั้งที่ 1 ปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file บันทึกสถิติผู้มารับบริการ ครั้งที่2ปี62 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file สถิติผู้มาใช้บริการ ณ กันยายน 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการตามภารกิจเทศบาลตำบลกุดแฮด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file สถิติการให้บริการตามคู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 19