เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 042-784178 เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)

บริการข้อมูล
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อปท.ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9]
insert_drive_file แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนสามปี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 136