เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อปท.ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ประกาศใช้แผนสามปี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1