เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2565 รอบ6เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (040) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file รายงานแผนดำเนินงาน (รอบ6เดือน ปี59 )การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file รายงานแผนดำเนินงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท.(รอบ6เดือน ปี59 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1