เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 042-784178 เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)

บริการข้อมูล
check_circle ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
insert_drive_file แผนการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลกุดแฮด 2564-2567
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ภาพกิจกรรมการท่องเที่ยว2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ภาพกิจกรรมการท่องเที่ยว2564
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 55