เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 042-784178 เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)

บริการข้อมูล
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file รายงานรายรับรายจ่ายและงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file รายรับไตรมาส 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4/2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file รายจ่ายไตรมาส 2.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file รายจ่ายไตรมาส 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 145