messager
 
เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder ประมวลจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประมวลจริยธรรมข้าราชการเทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลกุดแฮด แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลกุดแฮด พ.ศ. 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1