เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder ประมวลจริยธรรม
insert_drive_file ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง การกำกับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลกุดแฮด แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลกุดแฮด พ.ศ. 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1