เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 042-784178 เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)

บริการข้อมูล
folder งบแสดงฐานะการเงิน
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานผลการตรวจสอบจากสตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงฐานะการเงินและรายงานผลการตรวจสอบจากสตง. ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินประจำปี พร้อมรายงานการตรวจสอบจาก สตง.ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2-3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 113