เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file การทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ.2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1