เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file การทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ.2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2560-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1