เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 042-784178 เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)

บริการข้อมูล
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน ถึง มิถุนายน ) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 15