messager
 
เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
find_in_page รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน ถึง มิถุนายน ) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
รายงานแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
รายงานแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
รายงานแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
รายงานแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2