เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน ถึง มิถุนายน ) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file รายงานแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file รายงานแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file รายงานแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file รายงานแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1