messager
 
เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
find_in_page ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ในรอบเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ในรอบเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
1 - 20 (ทั้งหมด 62 รายการ) 1 2 3 4