เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 042-784178 เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)

บริการข้อมูล
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ในรอบเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ในรอบเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ในรอบเดือน เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ในรอบเดือน มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ในรอบเดือน มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ในรอบเดือนธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
1 - 20 (ทั้งหมด 49 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 111