เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
check_circle หน่วยตรวจสอบภายใน
insert_drive_file นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file แผนตรวจสอบภายในระยะยาว (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลกุดแฮด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file แจ้งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลกุดแฮด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประวัติการควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 037 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file บันทึกรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file รายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2