เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 042-784178 เทศบาลตำบลกุดแฮด ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)

บริการข้อมูล
check_circle หน่วยตรวจสอบภายใน
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 037 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประวัติการควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file รายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลกุดแฮด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2551 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด
โทร : 086-244-5737

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 22