ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำพระ หมู่ที่ 10 บ้านบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง