ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บบ 2327 สกลนคร เลขครุภัณฑ์ 006-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง