ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง