ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อ อาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี รสจืด ให้กับโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ถึง กันยายน 2565 ปีการศึกษา 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง