ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563
ชื่อไฟล์ : jCeX5vTMon32812.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้