ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลกุดแฮด เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ชื่อไฟล์ : xEI8xdHTue115732.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้