เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ “บริการด้วยใจรับใช้ประชาชน” ประจำปี 2565
รายละเอียด : กำหนดวันจัดงานเทศบาลเคลื่อนที่ “บริการด้วยใจรับใช้ประชาชน” ประจำปี 2565 จำนวน 2 วัน ดังนี้ - วันที่ 28 เมษายน 2565 ภาคเช้า เวลา 08.00 - 12.00 น. สถานที่ ณ วัดบ้านบัว หมู่ที่ 10 (ม. 5,6,8,10) - วันที่ 29 เมษายน 2565 ภาคเช้า เวลา 08.00 - 12.00 น. สถานที่ ณ วัดศรีจันทราราม หมู่ที่ 7 (ม.3,4,7,9)
ผู้โพส : admin