เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
การตรวจสารเสพติด ตามโครงการRe-x-ray แก่บุคลากรเทศบาลตำบลกุดแฮด
รายละเอียด : วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกุดบากร่วมกับ รพ.สต.บ้านกุดแฮด และเจ้าหน้าที่ สภ.กุดบาก ร่วมตรวจสารเสพติดพนักงานเทศบาลตำบลกุดแฮดตามโครงการ Re-x-ray บุคลากรกระทรวงมหาดไทยต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหน่วยงานรัฐ
ผู้โพส : admin