เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมการให้บริการประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายละเอียด : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกให้บริการส่งน้ำอุปโภค บริโภคในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและการเฝ้าระวังการเกิดเหตุไฟไหม้
ผู้โพส : admin