เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียด : เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลกุดแฮดร่วมกับอำเภอกุดบากและส่วนราชการในพื้นที่อำเภอกุดบากได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถนนสายบ้านกุดแฮด-บ้านบัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เทศบาลตำบลกุดแฮด ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยมีนายนายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ นายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด เป็นประธานในพิธี
ผู้โพส : admin