เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
การประชุมชี้แจงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี2565
รายละเอียด : วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลกุดแฮด เชิญประชาชนผู้ที่สนใจการใช้พลังงานทดแทน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ เพื่อใช้ในการเกษตร มาประชุมรับฟังชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากพลังงานจังหวัดสกลนครเป็นผู้ประสานงานให้คำแนะนำในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกุดแฮด
ผู้โพส : admin