เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ บ้านกุดแฮดสามัคคี หมู่ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 7 กันยายน 2565 สภ.กุดบาก จัดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ บ้านกุดแฮดสามัคคี หมู่ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย สภ.กุดบาก ภ.จว.สกลนคร ตำรวจภูธรภาค 4 และนายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อนายกเทศมนตรีตำบลกุดแฮด ให้เกียรติเป็นประธาน สภ.กุดบากได้เข้าพื้นที่เทศบาลตำบลกุดแฮดขับเคลื่อนโครงการ เพื่อให้การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในชุมชนให้หมดไป โดยหนึ่งในต้นตอของปัญหาอาชญากรรมคือ ปัญหายาเสพติด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคีเครือข่าย เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป
ผู้โพส : admin