เทศบาลตำบลกุดแฮด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักเทศบาลตำบล
กุดแฮด
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกุดแฮด
รายละเอียด : วันที่ 22 ก.พ.2565 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทต.กุดแฮด ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการฯในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่ ให้กับ รพ.สต.บ้านกุดแฮดสามัคคี,ชมรม อสม.โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
ผู้โพส : admin